SZ&S Group Kft.
AZ INGATLANKEZELŐ
1074 Budapest, Hársfa u. 10/B. Postacím: 1400 Budapest, Pf.: 66.
Telefon: 322-0265, 322-4643, 478-0464 E-mail: iroda@szsgroup.hu

GDPR - Adatok a társasházban

A társasház kezelők, mint szervezetek és egyben maga a társasház is érintett az új Európai Adatvédelmi irányelvnek, a GDPR-nek.

A társasházkezelők esetében egyszerűbb a kérdés: mint adatfeldolgozók a társasház adatainak biztonsága vonatkozásában meg kell feleljenek az EU-s előírásoknak, mint bármely más szervezet.

A társasház ebben a vonatkozásban mint adatgazdának vannak feladatai és ezeket be kell építse mind a szabályozásába (SZMSZ), mind tevékenységébe valamint a társasház tisztségviselőinek is meg kell felelniük a szabályoszás által rájuk rótt feladatoknak és kötelezettségeknek. Így a társasházzal kapcsolatos adatok nyilvántartása, azoknak a kiadása erős korlátok közé van szorítva, ami gyakorlatilag a külső (nem tulajdonos) személyek, cégek részére nem teszi lehetővé ezeknek az adatoknak a megismerését. Természetesen a hatóságok, bíróságok azokat -megfelelő formában- kiigényelhetik.

Mivel még nincsen magyar szabályozás, ami kifejezetten erre mintát adna az EU-s irány elv alapján, a gyakorlat fogja megmutatni és eldönteni ezeket a részletkérdéseket. Minden esetre a magyar felügyeleti szerv, a NAIH adhat állásfoglalást az egyes konkrét kédésekben majd.